لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره بیزنس/تابستان98 | کد : 98 | از گروه : دوره جامع کسب و کار | از درس : دوره بیزنس | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش نیاز ضروری برای فهم آینده تورم در ایران/صوت مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر نرخ دلار/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تاثیر بودجه سال 98 بر اقتصاد ایران /صوتی مشاهده رسانه نمونه
پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال98/صوتی مشاهده رسانه نمونه
پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران/صوتی مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر قیمت مسکن/صوتی مشاهده رسانه نمونه
پیش بینی میزان تورم در سه سال اینده/صوتی مشاهده رسانه نمونه
پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی با دید 3 تا 5 ساله/صوتی مشاهده رسانه نمونه
پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی/صوتی مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر قیمت طلا/صوتی مشاهده رسانه نمونه
ارایه راهکار برای کنترل و تصمیم سازی داخلی کسب و کار/صوتی مشاهده رسانه نمونه
50 مولفه در معامله گری موفق/صوتی مشاهده رسانه نمونه
راهکار برای تامین مالی کسب و کار/صوتی مشاهده رسانه نمونه
یازده اصل پایه برای ماقی مانده در محیط کسب و کار/صوتی مشاهده رسانه نمونه
ارایه راهکار برای مهار و مدیریت عوامل بیرونی بر کسب وکار/صوتی مشاهده رسانه نمونه
اموزش 50 عامل موثر در خرید سهام/صوتی مشاهده رسانه نمونه
لیست شرکت های برتر بورس/برای اموزش مشاهده رسانه نمونه
تحلیل فاندامنتال بورس به تفکیک بخش/صوتی مشاهده رسانه نمونه
لیست بورس صنایع بانک بیمه/برای امورش مشاهده رسانه نمونه
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس/صوتی مشاهده رسانه نمونه
۵ریسک تهدید کننده برای مهاجرت با انتقال دارایی/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به امریکا و انگلیس/صوتی مشاهده رسانه نمونه