لیست درسهای گروه : کارگاه آموزش دوبله فیلم های کوتاه
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ...

دوبله فیلم های کوتاه

اهداف دوره

اشنایی با مبانی دوبله

مدت ساعت دوره

چهار جلسه دو ساعته مبانی و تئوری ، چهارجلسه دو ساعته کارگاه دوبله در استودیو

ساعت شروع دوره 17 تا 19 روزها ی دوشنبه و چهارشنب

جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا ترم مورد نظر خود را انتخاب نموده و در لیست کلاس ها تیک کلاس مد نظر را فعال کرده و سپس یکی از نحوه های های پرداخت را انتخاب نمایید .
انتخاب ترم :
انتخاب عنوان تاریخ
صفحات بلاگ
دوره های دیگر مدرسه عالی رسانه
محتوای سوالات تست
رویدادها
محتوای تست های غیرحضوری
محتوای تست های حضوری
تست حضوری گویندگی و اجرا
تست غیرحضوری گویندگی و اجرا
تست حضوری دوبله
تست غیرحضوری دوبله
دوره دوبله
دوره های عکاسی
دوره های خبرنگاری
دوره های گویندگی و اجرا
اخبار و اطلاعیه های تست ها
اعلام اسامی پذیرفته شدگان
اخبار و اطلاعیه دوره ها
محتوای دوره ها