اعلام اسامی پذیرفته شدگان
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره39و40)7اردیبهشت97
اسامی پذیرفته شدگان نتایج تست و تعیین سطح دوره تخصصی دوبله استاد جلیلوند اعلام شد (دوره30) 6 اردیبهشت 97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره37و38) 18 اسفند96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره35و36) 27 بهمن96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره34و35) 10 اذر96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره30 و31) 21 مهر96
اسامی پذیرفته شدگان هفدهمین دوره دوبله 13مهر 96
نتایج تست گویندگی خبر تلویزیون 6 مهر96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره28 و 29) 10 شهریور 96
اسامی پذیرفته شدگان شانزدهمین دوره دوبله 2 شهریور96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره25) 20 مرداد 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(دوره26) پنج شنبه 19مرداد 96
نتایج تست گویندگی خبر در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 23 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای صحنه و استیج 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان پانزدهمین دوره دوبله 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 8 تیر96
اسامی پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره دوبله ۱۸ خرداد۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۹خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان دوره تخصصی بازیگری ۲۵ خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته‌شدگان دوره گویندگی و اجرا
نتایج دومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
نتایج سومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
نتایج سومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان چهارمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویریون
اسامی پذیرفته شدگان پنجمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان دوره دوبله
اسامی پذیرفته شدگان ششمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان هفتمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان دومین دوره دوبله

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین