درباره مدرسه عالی رسانه

نخستین گروه دانشجویان این دانشکده، دو سال بعد (۱۳۷۶) با مدرک کاردانیِ خبرنگاری فارغ‌التحصیل شدند. هم‌زمان با ورود این دانش‌آموختگان به فضای حرفه‌ای شغلی، دانشکده توانست زیر نظر دانشگاه جامع «علمی-تکنولوژیِ» آن روزها (۱۳۷۶) از کنکور سراسری ۴۵ دانشجو در سه رشته‌ی: «خبرنگاری، عکاسیِ خبری، مترجمیِ خبر انگلیسی» با گزینش علمی، نخستین دانشجویان عام و رسمیِ خود را بپذیرد. شیوه‌ی گزینش علمی –که از آن سال باب شد- تا سال ۱۳۸۵ چنین بود، که سازمان سنجش سه برابر ظرفیت به دانشکده دانشجو معرفی می‌کرد. با توجه به نیمه‌متمرکز بودن رشته، با انجام مصاحبه و گزینش علمی، یک‌سوم معرفی‌‌شدگان پذیرفته و ثبت‌نام می‌شدند. از سال ۱۳۸۵ به بعد با اعلام دوره‌های پودمانی درعمل گزینش دانشجو کم‌رنگ گردید؛ و کمابیش تمامی متقاضیان ثبت نام می‌شدند . . .

بیشتر
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 30و31)21 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره23)8 تیر ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح هفدهمین دوره دوبله 13مهر96 زمانبدی تست و تعیین سطح چهاردهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۸خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 28 و 29) 10 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۲) ۱۹خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 2 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح دوره بازیگری ۲۵خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره25) 20 مرداد 96 زمانبدی تست و تعیین سطح سیزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۴ اردیبهشت۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره26) 19 مرداد 96 تغییر زمان برگزاری تست دوره گویندگی و اجرا ۲۸ اردیبهشت ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره24) 23 تیر 96 زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۱) ۴ خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 22 تیر 96 زمانبدی تست و تعیین سطح نوزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۸ اردیبهشت ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح اجرای استیج و استند اپ 22 تیر96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره30 و31) 21 مهر96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 8 تیر96
اسامی پذیرفته شدگان هفدهمین دوره دوبله 13مهر 96 اسامی پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره دوبله ۱۸ خرداد۹۶
نتایج تست گویندگی خبر تلویزیون 6 مهر96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۹خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره28 و 29) 10 شهریور 96 اسامی پذیرفته شدگان دوره تخصصی بازیگری ۲۵ خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان شانزدهمین دوره دوبله 2 شهریور96 اسامی پذیرفته شدگان دوازدهمین دوره دوبله ۱۹ اسفند ۹۵
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره25) 20 مرداد 96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۸ فرودین ۹۶
نتایج تست گویندگی خبر در رادیو و تلویزیون اسامی پذیرفته شدگان سیزدهمین دوره دوبله ۱۴ اردبیهشت۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 23 تیر 96 اعلام پذیرفته شدگان دوره استاد منانی
اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای صحنه و استیج 22 تیر 96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۳۱ فرودین ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان پانزدهمین دوره دوبله 22 تیر 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره30) پنج شبه 28مهر96 شروع چهاردهمین دوره تخصصی دوبله ۲۵ خرداد ۹۶
شروع دوره گویندگی خبر13مهر96 شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره۲۲) ۲۶خرداد ۹۶
شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96 شروع سیزدهمین دوره تخصصی دوبله (استاد جلیلوند) ۲۱اردیبهشت ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره25) 27 مرداد 96 شروع نوزدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۲ اردیبهشت ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(دوره26) پنج شنبه 19مرداد 96 سرفصل های دوره تخصصی تلویزیون (پنج شنبه ها)
شروع پانزدهمین دوره تخصصی دوبله 5 مرداد ۹۶ سرفصل های دوره تخصصی رادیو (پنج شنبه ها)
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره24) 30 تیر ۹۶ شروع بیستمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۷ اردیبهشت ۹۶
برگزاری کلاس روز جمعه ۱۹ خرداد در محل دانشکده خبر