لیست درسهای گروه : خبرنگاری مقدماتی
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ...
 • آشنایی با اصول خبر نویسی
 • تیتر نویسی
 • سبک های خبری
سرفصل و محتوی دوره

آشنایی با خبر:

 • خبر چیست
 • تعریف از خبر (لغوی و اصطلاحی)تفاوت خبر و رویداد
 • فرایند تبدیل رویداد به خبر
 • عوامل گزینش در خبر ( درون سازمانی و برون سازمانی ) ۲

 

ارزش های خبری:

 • انواع ارزشها و کاربرد آنها در خبر
 • تفاوت دیدگاه ها در ارزش های خبری عناصر خبری:
 • کار برد عناصر خبری
 • شناخت عناصر در جامعه

 

ارتباط عناصر با ارزشهای خبری سبک های خبر نویسی:

 • انواع سبک ها
 • سبک های رایج
 • هرم وارونه
 • تاریخی
 • تاریخی همراه با لید
 • سبک های دیگر

 

مزایا و معایب هریک لید و انواع آن:

 • نقش لید در برخی سبک های خبری
 • انواع لید از نظر عناصر خبر

 

انواع لید های موضوعی و کاربرد آنها تیترنویسی:

 • تعریف تیتر
 • انواع تیتر
 • روشهای تیتر زنی در دنیای امروز روزنامه نگاری

 

اجزا تیتر و نقش ان در خبر روشهای درست نویسی:

 • درست نویسی در خبر فعل
 • صفت
 • قید
 • واژه های خارجی
 • عدد نویسی در خبر
مدت ساعت دوره

5 جلسه ، 3 ساعته دوشنبه ها ساعت 17:30 تا 20


نکته شماره 1 : جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا ترم مورد نظر خود و در صورت داشتن پکیج ، پکیج مورد نظر خود را انتخاب نموده و در لیست کلاس ها تیک کلاس مد نظر را فعال کرده و سپس یکی از نحوه های های پرداخت را انتخاب نمایید .
نکته شماره 2 : کلاس هایی که دارای علامت در کنار نام کلاس هستند ، دارای فایل بوده و غیرحضوری می باشند و پس از خرید می توانید از ستون سمت چپ به منوی دسترسی اعضا مراجعه نموده و سپس گزینه « کلاس های من » را انتخاب نمایید و کلاسهایی که فایل داشته باشند ، بر روی لینک مشاهده فیلم ها کلیک نمایید . .
انتخاب عنوان تاریخ