رسانه نت

شبکه تلویزیون اینترنتی رسانه نت جهت تکمیل کادر تخصصی در زمینه های ( گویندگی رادیو ، برنامه سازی رادیویی ، گزارشگری رادیویی، اجرا تلویزیونی ، برنامه سازی تلویزیونی ، فیلبرداری ، کارگردانی و تدوین تلویزیونی ، گویندگی و دوبلاژ برای فیلم ، سریال ، ایمیشن ، مستند ) از بین علاقمندان از طریق تست (در صورت نیاز به گذراندن دوره های تخصصی با همکاری مدرسه عالی رسانه )انتخاب و دعوت به همکاری می کند

بیشتر
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 30و31)21 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره23)8 تیر ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح هفدهمین دوره دوبله 13مهر96 اطلاعیه پذیرفته شدگان برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره گویندگی خبر تلویزیون 6 مهرماه 96 اطلاعیه زمان بندی برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 28 و 29) 10 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح چهاردهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۸خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 2 شهریور 96 زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۲) ۱۹خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره25) 20 مرداد 96 زمانبدی تست و تعیین سطح دوره بازیگری ۲۵خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره26) 19 مرداد 96 زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۹اذر ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره24) 23 تیر 96 زمانبدی تست و تعیین سطح نهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) ۲ دی ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 22 تیر 96 زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره گویندگی و اجرا ۱۷ دی ۹۵
زمانبدی تست و تعیین سطح اجرای استیج و استند اپ 22 تیر96 زمانبدی تست و تعیین سطح دهمین دوره گویندگی رادیو ۳۰ دی ۹۵
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره37و38) 18 اسفند96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 23 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره35و36) 27 بهمن96 اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای صحنه و استیج 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره34و35) 10 اذر96 اسامی پذیرفته شدگان پانزدهمین دوره دوبله 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره30 و31) 21 مهر96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 8 تیر96
اسامی پذیرفته شدگان هفدهمین دوره دوبله 13مهر 96 اسامی پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره دوبله ۱۸ خرداد۹۶
نتایج تست گویندگی خبر تلویزیون 6 مهر96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۹خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره28 و 29) 10 شهریور 96 اسامی پذیرفته شدگان دوره تخصصی بازیگری ۲۵ خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان شانزدهمین دوره دوبله 2 شهریور96 اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۹ اذر ۹۵
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره25) 20 مرداد 96 اسامی پذیرفته شدگان نهمین دوره دوبله ۳ دی ۹۵
نتایج تست گویندگی خبر در رادیو و تلویزیون اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۷ دی ۹۵
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره31) 28مهر 96 شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره24) 30 تیر ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره30) پنج شبه 28مهر96 شروع نوزدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی 19 تیر ۹۶
شروع دوره گویندگی خبر13مهر96 شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره23) 15 تیر96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره28) پنج شبه 23 شهریور96 برگزاری کلاس روز جمعه ۱۹ خرداد در محل دانشکده خبر
شروع شانزدهمین دوره تخصصی دوبله 9 شهریور96 شروع چهاردهمین دوره تخصصی دوبله ۲۵ خرداد ۹۶
شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96 شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره۲۲) ۲۶خرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره25) 27 مرداد 96 راه اندازی سه استودیو جدید مدرسه عالی رسانه
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره26) پنج شبه ها 26 مرداد 96 دوبله فیلم نابغه در استودیو مدرسه عالی رسانه
شروع دوره گویندگی خبر 26 مرداد 96 دوبله فیلم کافکا در استودیو مدرسه عالی رسانه
شروع پانزدهمین دوره تخصصی دوبله 5 مرداد ۹۶ شروع پانزدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(مقدماتی۱)» ۲۶ اذر ۹۵