اخبار و اطلاعیه های تست ها
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 39 و 40 ) 7 اردیبهشت 97
زمابندی تست و تعیین سطح دوبله استاد جلیلوند (دوره 30) 6 اردیبهشت 97
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 37و38)18 اسفند 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 35و36)27 بهمن96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 30و31)21 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح هفدهمین دوره دوبله 13مهر96
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره گویندگی خبر تلویزیون 6 مهرماه 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره 28 و 29) 10 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح شانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 2 شهریور 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره25) 20 مرداد 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره26) 19 مرداد 96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دوره24) 23 تیر 96
زمانبدی تست و تعیین سطح پانزدهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند) 22 تیر 96
زمانبدی تست و تعیین سطح اجرای استیج و استند اپ 22 تیر96
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره23)8 تیر ۹۶
اطلاعیه پذیرفته شدگان برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی
اطلاعیه زمان بندی برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی
زمانبدی تست و تعیین سطح چهاردهمین دوره دوبله(استاد جلیلوند)۱۸خرداد۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا(دوره۲۲) ۱۹خرداد ۹۶
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره بازیگری ۲۵خرداد۹۶
زمان‌بندی تست صدا برای دوره گویندگی و اجرا
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا ۱۷ مهر ماه ۹۴
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا ۱۳ آذر ماه ۹۴
تست ورودی دوره گویندگی و اجرا ۲۵ دی ماه ۹۴
زمانبدی تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی
زمانبدی تست دوبله ۲۳ بهمن ماه ۹۴
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره ششم گویندگی و اجرا ۳۰ بهمن ۹۴
زمانبدی تست و تعیین سطح دوره هفتم گویندگی و اجرا ۲۷ فرودین ماه ۹۵
زمانبدی تست دومین دوبله ۲۷ فرودین ماه ۹۵

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین