اخبار و اطلاعیه دوره ها
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره38) 16 فروردین97
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره35) 4 اسفند 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره33) 19 ابان 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره31) 28مهر 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره30) پنج شبه 28مهر96
شروع دوره گویندگی خبر13مهر96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره28) پنج شبه 23 شهریور96
شروع شانزدهمین دوره تخصصی دوبله 9 شهریور96
شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره25) 27 مرداد 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره26) پنج شبه ها 26 مرداد 96
شروع دوره گویندگی خبر 26 مرداد 96
شروع پانزدهمین دوره تخصصی دوبله 5 مرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره24) 30 تیر ۹۶
شروع نوزدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی 19 تیر ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره23) 15 تیر96
برگزاری کلاس روز جمعه ۱۹ خرداد در محل دانشکده خبر
شروع چهاردهمین دوره تخصصی دوبله ۲۵ خرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره۲۲) ۲۶خرداد ۹۶
برگزاری دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
برنامه کلاسی دوره گویندگی و اجرا
برگزاری دوره بین المللی تخصصی روش شناسی علوم انسانی در دانشکده خبر
شروع دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
شروع دوره خبرنگاری مقدماتی مهر ۹۴
گروه بندی سومین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»  مشخص شد
۱۵ آبان ماه شروع دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (پیشرفته)
قدردانی دانشجویان از اقدام وزیر ارشاد در بازگشایی دانشکده خبر
شروع دومین دوره پیشرفته گویندگی و اجرا در رادیو و تلویریون
اسامی حضور در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه
گروه بندی چهارمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون» مشخص شد

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین