مقالات کسب و کار
چرائی حذف ٨٠ درصد از فعالین اقتصادی
پیشنهاد الگوی جدید به کسبه برای فروش مدت دار
تحلیل آینده قیمت مسکن در تهران
با افزایش نرخ ارز ، چه کسانی از بازار اخراج می شوند ؟
دید گاه کانال در خصوص سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی
ارز بهتر است یا مسکن یا سپرده گذاری در بانک
آینده قیمت مسکن و پروتکل کانال در این خصوص
لیست اشتباهات بخش خصوصی در حوزه مسکن
مالیات فعالین اقتصادی باید بر اساس گردش حساب بانکی انجام شود ( قانون پول شویی)
تحلیل تورم از ١۵ تا ٨۶ سال گذشته در ایران و جهان
علت افزایش نرخ ارز
بزرگترین اشتباه فعالین اقتصادی ایران سال ۹۷
نحوه اداره جهان در سال ۹۷
پیش بینی سال ۹۷ از منظر عایدی فعالین اقتصادی
حد اکثر ۳۰ درصد از سبد دارائی : اموال غیر منقول شامل خانه ، مغازه و ویلا
توصیه به فعالین اقتصادی برای سال ۹۷( مقاله اول )
علت شکست ۵۰ درصد از فعالین اقتصادی
پایان سفته بازی در بخش مسکن تهران
دو اشتباه فعالین اقتصادی در سال ۹۷
طلبکاران ( با چک ) چند بار بخوانند
۸۰ درصذ از فعالین اقتصادی گران اداره میشوند و ۳۰ درصد آنها سال آینده حذف میشوند
چرا ثروتمند ترین مردم ایران هر ۶ تا ۱۰ سال عمده ثروت شان را از دست می دهند ؟
در چه محلات تهران مسکن وارد فاز رونق شده است
گام اول سود بالا ، گام دوم زيان قابل ملاحظه ، ماهيت ٧٤ درصد كسب و كار ها
با توجه به سود ٢٠ درصدي سپرده ، سود كسب و كار ها بايد چند درصد باشد ؟
قيمت خانه بايد معادل چند سال اجاره آن خانه باشد ؟
با افزايش نرخ ارز كدام دسته از فعالين اقتصادي از بازار حذف و چه دسته اي باقي ميمانند؟
توجه صرف به سود كوتاه مدت بدون توجه به ريسك يعني ورشكستگي ٨٠ درصد فعالين اقتصادي
سود سپرده بر اساس بازدهي بانكها حداكثر ٨ درصد و مازاد بر آن غير واقعي است
چگونه با ١٠٠ ميليون تومان ، شاغل شويم ؟

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین