نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : خبرنگاری مقدماتی

دوره آموزشی خبرنگاری مقدماتی


شروع دوره سیزدهمین خبرنگاری مقدماتی

گروه : صفحات بلاگ


دریافت گواهینامه پایان خبرنگاری مقدماتی کد۳۰۱

گروه : صفحات بلاگ


شروع دوره خبرنگاری مقدماتی

گروه : صفحات بلاگ


شروع نوزدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی 19 تیر ۹۶


شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96


شروع دوره یازدهم خبرنگاری مقدماتی


شروع دوره دهم خبرنگاری مقدماتی


شروع دوره خبرنگاری مقدماتی مهر ۹۴


شروع دوره شانزدهمین خبرنگاری مقدماتی۴ بهمن ۹۵


اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین