نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت :

اجرا تلویزیونی (بهروز تشکر)


گویندگی رادیو (بهروز تشکر)


اجرا صحنه و استیج (بهروز تشکر)


تست گویندگی و اجرا (حضوری)


دوره بازارسرمایه

گروه : کسب و کار


دوره مهاجرت

گروه : کسب و کار


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره61و62 )14شهریور98

گروه : صفحات بلاگ


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره59و60)17مرداد 98

گروه : صفحات بلاگ


زمانبدی تست و تعیین سطح گویندگی و اجرا (دور59,69)17مرداد98


اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره57و58 )20تیر 98

گروه : صفحات بلاگ


اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20بعدی آخرین