نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

زمان بندی بیست و یکمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون تک ترم - حضوری - خرداد ماه - پنج شنبه ها

گروه : صفحات بلاگ


دوره آموزشی گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم)


شروع یازدهمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲)

گروه : صفحات بلاگ


شروع دهمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲)

گروه : صفحات بلاگ


شروع هشتمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲)

گروه : صفحات بلاگ


نتایج سومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : صفحات بلاگ


شروع دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : صفحات بلاگ


نتایج دومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : صفحات بلاگ


برگزاری دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

گروه : صفحات بلاگ


دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - اصفهان


اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین