نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : گویندگی و اجرا در تلویزیون

اطلاعیه زمان بندی تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - تیر ماه 1396 - پنج شنبه ها

گروه : صفحات بلاگ


اطلاعیه قبول شدگان تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - تیر ماه 1396 - پنج شنبه ها

گروه : صفحات بلاگ


اطلاعیه زمان بندی تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - خرداد ماه 1396 - جمعه ها

گروه : صفحات بلاگ


اطلاعیه قبول شدگان تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - خرداد ماه 1396 - جمعه ها

گروه : صفحات بلاگ


اطلاعیه زمان بندی تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - تیر ماه 1396 - پنج شنبه ها

گروه : صفحات بلاگ


دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون


شروع دوره گویندگی و اجرا در تلویزیون ۱ از ۷ خرداد ۹۵