نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : خبرنگاری

خبر نویسی / بهروز تشکر


دوره آموزشی خبرنگاری پیشرفته


دوره آموزشی لید نویسی برای خبرنگاری


دوره آموزشی مترجمی خبر انگلیسی برای خبرنگاری


دوره آموزشی روزنامه نگاری سایبر برای خبرنگاری


دوره آموزشی گزارش نویسی برای خبرنگاری


دوره آموزشی خبرنگاری مقدماتی


دوره آموزش شهروند خبرنگاری


شروع دوره سیزدهمین خبرنگاری مقدماتی

گروه : صفحات بلاگ


شروع دوره یازدهم خبرنگاری مقدماتی


اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین